• Zahlenkerzen

  Hochwertige Zahlenkerzen
 • Zahlen - Vierkantkerze 60 x 50 x 50mm

 • Zahlenkerze 10 weiß mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze 18 weiß mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze 20 weiß mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze 25 weiß mit Silberglitter

 • Zahlenkerze 30 weiß mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze 40 weiß mit Multicolorglitter

 • Zahlenkerze 50 weiß mit Goldglitter

 • Zahlenkerze 60 weiß mit Goldglitter

 • Zahlenkerze 65 weiß mit Goldglitter

 • Zahlenkerze 70 weiß mit Goldglitter

 • Zahlenkerze 75 weiß mit Goldglitter

 • Zahlenkerze 80 weiß mit Goldglitter

 • Zahlenkerze Blau mit weißem Glitter

 • Zahlenkerze Rosa mit weißem Glitter