• Fackelbaumaterial

  • Aluschale für Fackeln 100er Pack

  • Fackel - Dochtfilze 15 x 15 x 35mm 50er Pack

  • Fackeldocht Öldocht Ø 12mm 1m

  • Fackeldocht Öldocht Ø 7mm 1m

  • Jutegewebe zur Fackelherstellung 1,80 x 1m

  • Jutegewebe zur Fackelherstellung 100 x 1m

  • Spezial - Fackeldochte 10,5cm Länge, 20er Pack